Print dit artike

Opleidingen

Leerbedrijf

Medio 2000 zijn wij als Afezo erkend leerbedrijf geworden, in samenwerking met onder andere SPG Amstelland en Volandis. Als student/leerling kom je vier dagen bij ons werken en één dag ga je naar school. In de functie van leerling- riool- en wegenwerker, straatmaker of (kraan/shovel)machinist. Hierbij wordt je door ons begeleid op één of meerdere projecten. Je wordt op deze manier zowel praktisch als theoretisch bijgeschoold. Als leerling/student stap je op niveau 1 in en kan je je opwerken tot niveau 2. Als geschikte leerling kom je daarna bij ons in dienst, waarna je de mogelijkheid krijgt om de vervolgopleiding tot niveau 3 en eventueel niveau 4 te volgen. Of je vergroot je kennis met andere bijkomende cursussen. Leerlingen die gaan voor niveau 3 of 4 worden door onze intern begeleider bijgestaan in hun leerbaantraject. 

Interne Opleidingen

Afezo heeft de laatste aantal jaren veel geïnvesteerd in personeel en materieel. Dit vooral om goed in de markt te blijven en te kunnen voldoen aan de vraag van opdrachtgevers. Daarom zijn wij in 2011 begonnen met het opstellen van een opleidingsplan. Hierbij hebben we gekeken wat er nodig is om als bedrijf door te kunnen ontwikkelen, welke persoonlijke groei het personeel wil maken en wat er mogelijk is.

Ons persooneel is in het bezit van een VCA Basis certificaat en het leidinggevend personeel beschikt over een VCA Vol Certificaat. Om aan ons certificaat VCA** te voldoen dient iedereen die op de projecten werkt in het bezit te zijn van VCA Basis of VCA Vol. Eens per 10 jaar wordt dan ook de cursus gedaan voor verlenging van het certificaat. Op kantoor en op al onze projecten is altijd minimaal een BHV'er (bedrijfshulpverlening) aanwezig. Ook deze mensen gaan regelmatig op herhaling van de cursus.

Om aan eisen te voldoen van verschillende certificaten en opdrachtgevers hebben wij in het afgelopen jaar het volgende opgezet:

  • Uitvoerend personeel met DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten) voor het werken in verontreinigde grond (BRL 7000)
  • 3 Uitvoerders hebben de opleiding uitvoering water gevolgd en zijn geslaagd om aan de eisen van CKB te kunnen voldoen;
  • Uitvoerend personeel heeft de cursus hygiënisch werken met water gedaan, ook voor CKB;
  • 3 man is bezig met de beroepsbegeleidende leerweg niveau 3 (BBL3) voor de functie buisleidinglegger;
  • 1 man is bezig met BBL4 voor de functie buisleidinglegger;
  • Voor onze chauffeurs is een 5-jarig cursusplan opgezet voor behoud van hun chauffeursdiploma;
  • Workshop CO2 voor directie, vooruitlopend op de certificering van de CO2 prestatieladder;
  • Jaarlijks verschillende cursussen om het personeel scherp te houden, bijv. rekenen met RAW en UAV of meten en uitzetten.

Naar aanleiding van persoonlijke wensen en vraag vanuit de markt passen wij ons intern opleidingsplan constant aan.