Print dit artike

Certificering

Sinds de jaren 90 zijn de eisen van de markt en onze opdrachtgevers steeds hoger geworden. Daarom zijn wij in 1997 begonnen met het traject voor het behalen van het ISO 9001 certificaat, met als resultaat dat we het certificaat in 1998 hebben ontvangen. Na het behalen van het ISO certificaat was het een korte stap naar het VCA** certificaat en in 1999 hebben wij ons voor VCA** gecertificeerd.

Om ons als bedrijf goed te kunnen concureren/specialiseren is in 2008 het BRL SIKB 7000 protocol 7001 (water)bodemsanering behaald. Hier is voor gekozen omdat saneringen steeds vaker in combinatie worden gedaan met de werkzaamheden die komen kijken bij het leggen van riolering.

Medio 2013 hebben wij ons certificaat CKB, Scope: Buizenlegbedrijven certificaat ontvangen met de volgende processen: B-A, B-B en B-C. We gaan deze werkzaamheden vanaf heden zelf uit te voeren waar dat mogelijk is.

Gezien er vanuit de regering steeds meer wordt stilgestaan bij de milieu-eisen en omdat dit ook steeds meer meeweegt bij opdrachtgevers, zijn wij begonnen met het reducceren van CO2 uitstoot. Zo wordt er bij aanschaf van nieuw materieel rekening gehouden met de laagste uitstoot en passen wij aanpassingen toe op onze vrachtwagens, auto's, kranen en pompen. Begin 2013 zijn wij gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder.

Vanaf 2018 zijn wij ook ISO 14001 gecertificeerd. Mede door de de vraag op de markt maar ook om bewuster met onze milieu om te gaan. Dit in combinatie met de CO2 prestatieladder.

We blijven continu bezig met het doorontwikkelen van het bedrijf en onze uitvoering door het toepassen van certificaatprocessen. Ook blijven we in de toekomst bezig met het behalen van certificaten die nodig zijn om concurerend te zijn en te ontwikkelen als bedrijf.

Kopie van onze certificaten

Zijn op te vragen op kantoor, dit om eventuele misbruik te voorkomen.