Print dit artike

Historie

Aannemingsmaatschappij Afezo B.V. is in 1973 opgericht door Anton Fens Senior en Junior. De familie Fens is al sinds de Tweede Wereldoorlog actief in de Grond-, Weg- en Waterbouw sector (GWW). Bij de wederopbouw van Nederland maakt het bedrijf “J. Fens & Zn” zijn groei door. In ’73 begint Anton Fens Senior los van zijn vader, maar met zijn eigen zoon Anton. “Anton FEns en ZOon” en AFEZO is gestart.

Vanaf ’73 specialiseert Afezo zicht in het binnenstedelijke rioolwerk en werkt het vooral voor gemeente Amsterdam. Machines worden aangeschaft speciaal voor het werken in beperkte ruimtes, wat nog steeds in ons machinepark wordt doorgevoerd. Begin jaren tachtig wordt Afezo groter dan het bedrijf waar het uit ontstaan is. In die periode wordt “J. Fens & Zn” en zijn personeel onderdeel van Afezo.

Riooltechnisch blijft Afezo groeien door te werken als erkend aannemer voor DWR (Dienst Waterbeheer en Riolering het huidige Stichting Waternet). Maar ook buiten Amsterdam komen er projecten waar wij onze rioolstempel op drukken. Sinds het begin van het nieuwe millennium ontwikkelen wij ons steeds meer als een veelzijdig regionaal (groot Amsterdam) civieltechnisch bedrijf. Wij bieden onze opdrachtgevers het boven- en ondergrondse infrastructuurpakket aan.

Geniet u hierboven van foto's vanaf de start van Afezo tot begin jaren negentig.