Print deze pagina

Basisweg te Amsterdam

Locatie: Basisweg te Amsterdam. (project Westrandweg)
Besteknummer: AW 174 van 2009.
Opdrachtgever: Stichting Waternet, Sector Afvalwater & Drinkwater.
Uitvoeringsperiode: september 2009 t/m mei 2010.
Aanneemsom: € 972.000,--
Gefact. bedrag: € 1.574.500,--
Soort Project: Riolering & Waterleiding

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • Opnemen vervallen rioolleidingen, totaal 3.600 m1;
 • Treffen voorzieningen t.b.v. inkalven sleuf, totaal 535 m1;
 • Toepassen sleufbemaling;
 • Aanbrengen rioolleidingen beton, Ø 400/500/600/700/800 mm, totaal 1.762 m1;
 • Aanbrengen rioolleidingen pvc, Ø 250/315/400, totaal 207 m1;
 • Aanbrengen kolklozingen pvc, Ø 125 m1, totaal 300 m1;
 • Aanbrengen persleiding pvc, Ø /315/500, totaal 198 m1;
 • Treffen voorzieningen t.b.v. inkalven sleuf, totaal 63 m1;
 • Leveren en aanbrengen houten palen, totaal 62 st;
 • Aanbrengen onderheid g.ij. riool Ø 400 mm, totaal 63 m1;
 • Treffen voorzieningen t.b.v. inkalven sleuf, totaal 605 m1;
 • Aanbrengen persleiding gietijzer Ø 800 mm, totaal 991 m1;
 • Treffen voorzieningen t.b.v. inkalven sleuf, totaal 341 m1;
 • Aanbrengen rioolleiding gietijzer Ø 400 mm, totaal 341 m1;
 • Leveren en aanbrengen stalen mantelbuis, Ø 1.200 mm, totaal 18 m1;
 • Plaatsen prefab betonputten en maken gemetselde rioolputten;
 • Afpersen persleidingen;
 • Aansluiten en overzetten nieuwe persleidingen op bestaand stelsel;
 • Afvoer vrijkomende grond naar stortlocatie en aanvoeren zand;
 • Aanbrengen waterleiding g.ij. Ø 125 mm, totaal 125 m1;
 • Overzetten bestaande huisaansluitingen op nieuwe waterleiding;
 • Aanbrengen bestrating, totaal 4.240 eenheden;