Print deze pagina

Boerhaaveplein te Amsterdam

Locatie: Boerhaaveplein e.o. te Amsterdam
Besteknummer: BESTEK 006
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost
Uitvoeringsperiode: september 2011 t/m december 2011
Aanneemsom: € 517.000,--
Gefact. bedrag: € 537.400,--
Soort Project: Herinrichting en Riolering

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • Verwerken verhardingslaag steenmengsel, totaal 1.600 m2;
 • Opbreken betonbanden, totaal 450 m1;
 • Opbreken straatbakstenen, totaal 450 m2;
 • Opbreken betonstenen, totaal 3.392 m2;
 • Opbreken betontegels, totaal 683 m2;
 • Verwijderen keerwanden, totaal 58 m1;
 • Aanbrengen riool van beton 500 mm, totaal 74 m1;
 • Treffen voorziening inkalven sleuf, totaal 78 m1;
 • Aanbrengen pvc riool 400mm, totaal 362 m1;
 • Grond vervoeren , totaal 299 ton;
 • Maken video inspectie, totaal 438 m1;
 • Grond ontgraven uit cunet, totaal 416 m3;
 • Grond verwerken in aanvulling, totaal 900 m3;
 • Aanbrengen straatlaag, totaal 6.084 m2;
 • Afwerken zandbed, totaal 8.670 m2;
 • Leveren zand, totaal 102 m3;
 • Leveren grond, totaal 1.010 m3;
 • Aanbrengen licht gebonden steenmengsel, totaal 2.615 m2;
 • Aanbrengen band van hardsteen, totaal 182 m1;
 • Aanbrengen betonbanden, totaal 426 m1;
 • Aanbrengen kantopsluiting dikformaat, totaal 800 m1;
 • Aanbrengen straatklinkers, totaal 3.940 m2;
 • Aanbrengen betontegels, totaal 1.401 m2;
 • Grond vervoeren vanaf het werk, totaal 984 ton;
 • Grond vervoeren op het werk, totaal 1.619 m3;
 • Opbreken asfaltverharding, totaal 355 m2;
 • Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, totaal 810 m2.