Print deze pagina

Danzigerkade te Amsterdam

Locatie: Danzigerkade / Minervahavenweg te Amsterdam.
Besteknummer: HA 2008-01.032
Opdrachtgever: Port of Amsterdam (Haven Amsterdam)
Uitvoeringsperiode: oktober 2008 t/m februari 2010.
Aanneemsom: € 1.284.000,--
Gefact. bedrag: € 1.684.830,--
Soort Project: Herinrichting en Riolering.

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • Opnemen bestaande verharding, totaal 11.975 eh.;
 • Opnemen en afvoeren asfaltverharding, totaal 3.859 m2;
 • Tijdelijk opvangen bestaande perceelslozingen;
 • Aanbrengen pvc rioolleidingen Ø 250 / 315 mm, totaal 1.885 m1;
 • Aanbrengen betonnen rioolleidingen Ø 1.000 mm, totaal 47 m1;
 • Aanbrengen gietijzer rioolleidingen Ø 300 / 400 / 1.000 mm, totaal 50 m1;
 • Vernieuwen bestaande perceelslozingen, pvc Ø 125/160/200 m1, totaal 980 m1;
 • Treffen voorzieningen (damwand) t.b.v. inkalven sleuf, totaal 260 m1;
 • Leveren en aanbrengen houten palen, totaal 98 st;
 • Leveren en aanbrengen stalen buis palen, totaal 138 st;
 • Leveren en aanbrengen onderheid g.ij. riool Ø 300 / 400 mm, totaal 260 m1;
 • Plaatsen prefab betonputten en maken gemetselde rioolputten;
 • Toepassen tijdelijke bemalingsinstallaties;
 • Afvoer vrijkomende grond naar stortlocatie en aanvoeren zand;
 • Opnemen en herstellen kadeconstructie;
 • Plaatsen gemalen incl. tijdelijke damwandkuipen, totaal 2 stuks;
 • Aanbrengen bestrating, totaal 18.266 eh.;
 • Leveren en aanbrengen asfaltverharding, totaal 1.396 ton;
 • Aanbrengen wegmarkeringen;
 • Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid bedrijven.