Print deze pagina

J.W. Brouwerstraat te Amsterdam

Locatie: J.W. Brouwerstraat te Amsterdam.
Besteknummer: AW IR V1 084 van 2008.
Opdrachtgever: Stichting Waternet, Sector Afvalwater.
Periode: sep. 2008 t/m mei 2009
Aanneemsom: € 946.000,--
Gefact. bedrag: € 1.024.784,--
Soort Project: Herinrichting, Riolering en Waterleiding.
Uitgevoerde werkzaamheden:

 • Opnemen bestaande verharding, totaal 2.413 eh.;
 • Opnemen en afvoeren asfaltverharding, totaal 3.224 m2;
 • Tijdelijk opvangen bestaande perceelslozingen;
 • Aanbrengen pvc rioolleidingen, totaal 137 m1;
 • Vernieuwen bestaande perceels en kolklozingen, pvc Ø 125 mm, totaal 617 m1;
 • Treffen voorzieningen (damwand) t.b.v. inkalven sleuf, totaal 175 m1; 
 • Leveren en aanbrengen "Leeuwankerpalen", totaal 128 st;
 • Leveren en aanbrengen onderheid gietijzer riool Ø 1.000 mm, totaal 168 m1;
 • Plaatsen prefab betonputten en maken gemetselde rioolputten;
 • Toepassen tijdelijke bemalingsinstallaties;
 • Afvoer vrijkomende grond naar stortlocatie en aanvoeren zand;          
 • Aanbrengen waterleiding gietijzer. Ø 125 mm, totaal 125 m1;
 • Overzetten bestaande huisaansluitingen op nieuwe waterleiding;
 • Aanbrengen bestrating, totaal 4.240 eenheden;
 • Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid bewoners;
 • Werkzaamheden zijn binnen zeer druk stedelijk gebied uitgevoerd.