Print deze pagina

Linnaeusparkweg te Amsterdam

Locatie: Linnaeusparkweg te Amsterdam
Besteknummer: 
Opdrachtgever: Stadsdeel Oost, Gemeente Amsterdam
Uitvoeringsperiode: November 2009 t/m maart 2011
Aanneemsom: € 864.000,--
Gefact. bedrag: € 1.124.030,--
Soort Project: Herinrichting en Riolering

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • Opnemen bestaande verharding, totaal 15.025 eh.,
 • Opnemen en afvoeren asfaltverharding, totaal 4.900 m2;
 • Tijdelijk opvangen bestaande perceelslozingen;
 • Aanbrengen pvc rioolleidingen Ø 250 / 315 / 400 mm, totaal 1.000 m1;
 • Vernieuwen bestaande perceelslozingen, pvc Ø 125 mm, totaal 2.330 m1;
 • Opmetselen gemetselde rioolputten, totaal 83 st;
 • Treffen voorzieningen t.b.v. inkalven sleuf, totaal 375 m1;
 • Leveren en aanbrengen g.ij. riool Ø 300 / 400 mm, totaal 431 m1;
 • plaatsen prefab betonputten, totaal 18 stuks;
 • Ophoogte putranden, totaal 101 stuks;
 • Toepassen tijdelijke bemalingsinstallaties;
 • Afvoer vrijkomende grond naar stortlocatie en aanvoeren zand;
 • Opnemen en afvoeren bestaande rioolleidingen;
 • Plaatsen gemaal incl. damwandkuip en onderwaterbeton, totaal 1 stuks;
 • Aanbrengen bestrating, totaal 16.535 eh.;
 •  aanbrengen beluchtingssystemen bij bestaande bomen, totaal 584 m1;
 • Aanbrengen wegmarkeringen;
 • Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid bedrijven;