Print deze pagina

Nieuwe Doelenstraat te Amsterdam

Uitgevoerd in combinatie met Rutte Groep
Locatie:
 Nieuwe Doelenstraat te Amsterdam
Besteknummer: OR 2010-01
Opdrachtgever: Stadsdeel Centrum, Gemeente Amsterdam
Uitvoeringsperiode: september 2010 t/m juni 2011
Aanneemsom: € 1.031.000,-
Gefact. bedrag: € 1.234.190,-
Soort Project: Herinrichting, riolering & waterleiding

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • Aanbrengen riool pvc 315mm 150 m1;
 • Plaatsen en verwijderen damwand incl. stempelraam van sleufkist 185 m1;
 • Aanbrengen van leeuwankerpaal lengte 18 m1 127 st;
 • Aanbrengen rioolleiding gietijzer 800 mm onderheid 172 m1;
 • Verwijderen onderheid riool 170 m1;
 • Toepassen retour bemaling 180 m1;
 • Grond vervoeren 2440 ton;
 • Zand vervoeren 1730 m3;
 • Aanbrengen en verwijderen nodulair gietijzer 150mm inclusief huisaansluitingen 180 m1 (waterleiding);
 • Opbreken asfaltbeton 645 m2;
 • Opbreken beton banden 420 m2;
 • Opbreken bestrating 1415 m2;
 • Verwijderen wegbebakening en markering 139 st;
 • Ontgraven grond 655 m3;
 • Aanbrengen fundering 1180 m2;
 • Aanbrengen kantopsluiting 415 m2;
 • Aanbrengen bestrating 1875 m2;
 • Aanbrengen en opbreken tijdelijke bestrating in verhardingslaag 2000 m2;
 • Aanbrengen wegmeubilair 66 st;

en rekening gehouden met de volgende specifieke omstandigheden:

 • Hoofdas in de binnenstad van Amsterdam;
 • Afdichten damwandkuip met draglineschotten;
 • SIK BRL 7000 werken in vervuilde grond;
 • Door gewijzigde werkvolgorde versneld uitgevoerd. (3 maanden eerder gereed);
 • Het volledig tijdelijk afsluiten van riool sleuf zodanig dat de straat volledig beschikbaar was voor koninginnendag (2011).