Print deze pagina

Poelenburg Oost, Fase 1 te Zaandam

Locatie: Wijk Poelenburg oost te Zaandam
Besteknummer: 49-2010
Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad
Uitvoeringsperiode: juli 2011 t/m mei 2012
Aanneemsom: € 1.739.300,--
Gefact. bedrag: € 2.804.100,--
Soort Project: Riolering / Herstraten

Uitgevoerde werkzaamheden:

 Rioleringswerkzaamheden:

 • Opnemen bestaand beton-/ kunststof riool, diverse diameters, totaal 821 ton;
 • Volschuimen vervallen riool, totaal 1.538 m1; 
 • Afvoeren vrijkomende grond naar stortplaats, totaal 21.937 ton;
 • Leveren en verwerken zand in rioolsleuf, totaal 10.933 m3;
 • Toepassen voorzieningen tegen inkalven sleuf (damwand), totaal 502 m1;
 • Toepassen voorzieningen tegen inkalven sleuf (sleufbekisting), totaal 1.487 m1;
 • Drukken houten palen, totaal 4.104 st;
 • Trillen houten palen, totaal 1.086 st;
 • Leveren en leggen onderheid betonriool, totaal 2.377 m1; 
 • Leveren en leggen PP riool, totaal 3.119 m1;
 • Leveren en leggen strabusil drain, diam. 150 mm, totaal 1.947 m1;
 • Leveren en plaatsen prefab beton putten, totaal 55 st;
 • Leveren en plaatsen kunststof inspectie putten (Tegra) , totaal 66 st;
 • Leveren en plaatsen prefab betonnen overstortputten, totaal 4 st;
 • Leggen kolk-/ huisaansluitingen van PVC 125 / 160 mm, totaal 3.035 m1;
 • Toepassen bemaling sleuf, totaal 2.623 m1;
 • Reinigen riool en inspecteren, totaal 5.496 m1;

Verhardingswerkzaamheden:

 • Opbreken verharding, totaal 18.472 eh.;
 • Opbreken asfalt verharding deels incl. funderingsconstructie, totaal 5.124 m2;
 • Afwerken zandbed / aanbrengen straatlaag, totaal 16.433 m2;
 • Machinaal aanbrengen bestrating (banden / stenen / tegels), totaal 24 545 eh.;
 • Aanbrengen asfaltverharding, totaal 2.136 ton;
 • Aanbrengen belijning;

Groenvoorziening:

 • Grond werk t.b.v. grondverbetering,
 • Leveren en planten bomen, totaal 10 st;
 • Leveren en aanbrengen beluchtingssystemen, totaal 10 st;
 • Watergeven bomen
 • Afwerken en in zaaien gazon, totaal 8 are.

De volgende specifieke omstandigheden waren van toepassing:

 • Verzorgen van de benodigde verkeersafzettingen en omleidingsroutes;
 • Garanderen bereikbaarheid van de bewoners in de wijk en voortgang van de busdiensten;
 • Coördineren werkzaamheden nutsbedrijven en openbare verlichting.