Print deze pagina

Vrije Geer / Ditlaar te Amsterdam

Locatie: Vrije Geer / Ditlaar te Amsterdam.
Besteknummer: 2507302-1.
Opdrachtgever: Stadsdeel Nieuw-West, Gemeente Amsterdam.
Uitvoeringsperiode: september 2009 t/m mei 2010.
Aanneemsom: € 477.000,--
Gefact. bedrag: € 701.485,--
Soort Project: Herinrichting / Asfalt

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • Opbreken asfalt verharding, totaal 10.523 eh.,
 • Opbreken verhardingen (tegels / stenen / banden), totaal 6110 eh.;
 • Aanbrengen amfibieën tunnel, totaal 78 m1;
 • Verrichten grondwerk, totaal 1.415 m3;
 • Leveren en aanbrengen ongebonden verhardingslaag, totaal 7.000 m2;
 • Leveren en aanbrengen asfaltverharding, totaal 2.822 ton;
 • Aanbrengen kantopsluiting, totaal 2.360 m1;
 • Aanbrengen bestrating, totaal 1.170 m2;
 • Aanbrengen betontegels, totaal 2.823 m2;
 • Aanbrengen lengte markeringen, totaal 2,35 km;
 • Aanbrengen wegbebakening en wegmeubilair;
 • Verrichten grondwerk t.b.v. grondverbetering groenvoorzieningen, totaal 1.150 m3;
 • Bewerken en inzaaien terreinen, totaal 100 are;
 • Planten bomen, totaal 18 stuks;
 • Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid gebruikers.